.. Religie in Lunteren ..

‘Onze Adrie’ tussen Gert van Dalen van de NPB en Prof. Dr. Wim van Leussen

Het was een bijzondere gebeurtenis voor Lunteren: vertegenwoordigers en leden van alle 7 kerken kwamen op 22 oktober in de Oude Kerk bijeen ter gelegenheid van de opening van de expositie ‘Religie in Lunteren’. Er waren diverse sprekers. Op mij maakte de overpeinzing van Ds. Henk Vreekamp de meeste indruk.

Over het behoudend karakter van de Veluwebewoners zei hij onder andere: ‘De kerstening van de Lunterse mens verliep niet vlot. Integendeel. Het nieuwe werd ervaren als een breuk met de bestaande traditie. Opgelegd met gezag van de overheid, met het zwaard ook helaas. We hoorden van de Reformatie, (…) hoe Lunteren nog lange tijd een bedevaartplaats van Antonius Abt bleef, een zeer geliefd heilige. Heiligen die bij de kerstening goden, godinnen en voorouders moesten vervangen, en nu plotseling weer moesten worden afgedankt. Het volk verzet zich en blijft ook onder protestantse vlag de jaarlijkse processie tientallen jaren in stand houden’. Op dat moment was ik er trots op dat wij Antonius Abt nog steeds in ere houden.

Ds. Vreekamp eindigde met een mooie persoonlijke wens: ‘Ik wens de mensengemeenschap van Lunteren van harte geluk met de unieke expositie die vanavond wordt geopend. Moge deze in onze bewogen tijden het onderlinge respect wekken en verdiepen en de gewenste saamhorigheid scheppen en versterken’.

Dat laatste, die saamhorigheid, bleek in ieder geval op deze openingsavond. Uit de gesprekken bij ‘de koffie-bij-Floor” en het gezamenlijke bezoek aan museum Oud-Lunteren. De meesten beperkten zich tot een algemene indruk en de ‘eigen’ vitrines in het bijzonder. Ik ga in ieder geval de tentoonstelling nog eens bekijken om op mijn gemak ook de teksten en bijschriften te kunnen lezen. Bij deze expositie is ook een boekje verschenen (geschreven door Wim van Leusen), dat aan  vertegenwoordigers van de 7 kerken werd overhandigd. ‘Onze Adrie’ mocht het namens onze geloofsgemeenschap in ontvangst nemen.

Daphne Pels

22 oktober 2015