een bijzonder moment....

1987 - ‘Onze’ Henny ontmoet heilige Paus!‘

"Tot de belangrijkste gebeurtenissen van de 20 eeuw behoren in de bedevaartsplaats Kevelaer de bezoeken van Paus Johannes Paulus II en Moeder Teresa in het jaar 1987". 

Dit ene zinnetje is alles wat er op de website van Kevelaer over de geschiedenis van die periode te vinden is.

Maar in Lunteren weten we wel beter: onze medeparochiaan Henny Lauffer heeft toen geschiedenis geschreven. Daarvan getuigt dit onverkorte artikel uit ons lijfblad: ’t Varkentje van Sint Antonius Abt.

Natuurlijk, het is al heel wat jaar geleden. In mei 1987 bezocht paus Johannes Paulus II de Mariabedevaartplaats Kevelaer, vlak over de grens. Omdat zijn bezoek aan Nederland geen onverdeeld succes was geweest, heeft Chris Lauffer - de overleden echtgenoot van onze medeparochiaan Henny - aan honderden Nederlanders de mogelijkheid geboden er in Kevelaer bij te zijn. Dat was een enorme organisatie.

Uit heel Nederland kwamen de bussen ’s morgens vroeg al in Kevelaer aan. Henny en haar man werden onder politiebegeleiding naar de landingsplaats van de pauselijke helikopter gebracht. Daar werden ze als organisatoren van de ‘Hollãndische Gruppe’ aan de paus voorgesteld. Namens die groep overhandigden zij hem een som geld, waaraan hijzelf een bestemming mocht geven (Later kregen ze van de pauselijke nuntius bericht dat het geld naar de zusters van Moeder Teresa in Rome zou gaan).

Henny was tevoren behoorlijk zenuwachtig over deze ontmoeting, maar ze werd al gauw gerustgesteld door de bisschop van Münster Dr. Reinhold Lettmann, midden op de foto. Nu kijkt ze er met plezier op terug: de paus was vriendelijk en ze konden goed met elkaar praten in het Duits.

Over de Spaanse mantilla op haar hoofd vertelt ze tenslotte: ‘Tegen pastoor Adema zei ik, dat ik een hoed op moest, maar die had ik niet. De pastoor raadde me aan de hoofddoek van Marie-Louise te leen te vragen’ (Herinnert u zich die nog? Freule Marie-Louise Vos-de Wael? Zij zat elke zondag - mét mantilla - op haar vaste plekje rechts vooraan, waar nu de stoel van Henny staat!). De freule, enthousiast over het pausbezoek, leende haar kanten hoofddoek maar al te graag uit. Vandaar.

                                                                    Daphne Pels