Help een straatarm kind op weg!

Help een straatarm kind op weg!  

Steun ‘KARM MARG’  - DE VERSTANDIGE WEG  

In de miljoenenstad New Delhi huizen hordes thuisloze straatkinderen. Gemakkelijke prooi voor alle vormen van misbruik, eerste  slachtoffers van elke epidemie, meestal ernstige bloedarmoede door chronische ondervoeding, malaria-aanvallen, angst voor politierazzia’s. Geen enkele scholing: uitzichtloos. 

Een jonge vrouw, Veena, gaat er wat aan doen. Ze sticht de ‘Karm Marg Charitable Society’ en begint een kinderopvang met financiële steun van een paar Nederlandse fans. “Karm Marg”: de verstandige weg.  Zij is overtuigd dat resocialisering van verwilderd gebroed alleen kan door een opvoeding in echt gezinsverband. Meisjes en jongens bijeen, groot en klein. Met een moeder die altijd en liefdevol beschikbaar is. Niet steeds wisselend personeel voor x uren per dag.

Dat is revolutionair in India en “not done” maar zo doet Veena het. Op kritiek volgt erkenning want het werkt! Dat gebeurde 18 jaar geleden. Inmiddels hebben enkele honderden kinderen kortere of langere tijd  in “Karm Marg” gewoond en het werden daar opmerkelijk vaak aardige sociale mensjes. Veena is een supermoeder! Veel hopeloos ontspoorde, vaak heel jonge, kinderen worden door haar met veel geduld ontkreukeld tot leuke kinderen waar niets mis mee is! 

In de beginjaren kampte het steeds groeiend  gezin met primitieve  volkomen ongeschikte behuizingen. Maar als het thuisfront in Nederland, intussen vereend tot de ‘Stichting Stiefkinderen van Moeder India’ eindelijk voldoende geld bijeen gesprokkeld heeft, kan tenslotte een echt voor het doel geschikt huis worden gebouwd op een ruim terrein ten plattelande, 30 kilometer buiten Delhi. Kinderen mochten meedenken over het nieuwe huis. Ze willen er allemaal een grote muur omheen! Dan zijn er al een 60 kinderen. Het blijft allemaal bescheiden  maar het blijkt een klein paradijsje voor de bofkonten die het geluk hebben in “Karm Marg” te verblijven. Daar spelen en leren ze. Gaan naar school en krijgen de kans zich te ontplooien naar capaciteiten. Leren verantwoordelijkheid dragen door taken in huis, tuin, keuken  en in de dierenverzorging.   Creativiteit wordt aangewakkerd.

Het is duidelijk, Karm Marg is een zegen en moet gewoon verder. Ze houden daar overigens niet alleen maar hun hand op. Ongeveer de helft van het geld dat voor de dagelijkse zaken nodig is  brengen ze zelf bij elkaar. Door productie en verkoop van aardige handarbeid producten. Onder supervisie van oudere pupillen worden die gemaakt door een ploeg van ongeveer 50 vrouwen uit het armelijke dorp Kedi Kalan, dichtbij. Die verdienen daarmee wat hoognodig inkomen. Dat mes snijdt aan twee kanten en Karm Marg is in het dorp dus populair. Maar voor het onderhouden en ontwikkelen van een supergroot gezin is meer nodig. En tegenvallers zijn er altijd. 

Gelukkig is Karm Marg een kleinschalig en overzichtelijk project. ´ Stiefkinderen van Moeder India´ heeft nauw en warm contact met Karm Marg. Deborah Pepper of Paul Bakker logeren er elk jaar. Ze weten precies wat er om gaat  en weten dat iedere bijdrage aan Karm Marg ten goede komt aan het beoogde doel. Daar zijn geen strijkstokken, daar valt niets tussen wal en schip. Van verfoeilijke overheadkosten is geen sprake. En bijdragen zijn wel heel effectief want de koopkracht van een euro is in goedkoop India een veelvoud van wat die hier is!!

Paul Bakker

voorzitter van Stichting Stiefkinderen van Moeder India

(Kijk ook eens op www.demo.karmmarg.org

U kunt uw bijdrage natuurlijk ook via de bank overmaken naar: Stiefkinderen Moeder India: Banknr: NL61 ABNA 0573 7713 40

 

Terugblik 

In de viering van  18 oktober jl. heeft Paul Bakker een korte toelichting gegeven op onze Actie voor de zwerfkinderen in India. Hij kwam ons namens die zwerfkinderen (waarvoor hij na 24 bezoeken al jarenlang Opa Bakker is) hartelijk bedanken. Dat wij een hele kleine geloofsgemeenschap zijn en dus maar een bescheiden bijdrage kunnen leveren, veegde hij onder tafel door op te merken dat iedere euro in India het achtvoudige waard is. ‘Een betere besteding voor uw geld vinden is bijna onmogelijk’, zei Paul. ‘Geen enkele belegger die daar tegenop kan!’. Dat was niet tegen dovemans oren gezegd, want de uiteindelijke opbrengst bedraagt € 677,17.

Tellen we hierbij de direct overgemaakte giften op: € 125,00 dan komt het totaal op € 802,17.

En voor Karm Marg in India is dit bedrag

(vermenigvuldigd met 8)

liefst € 6.400 waard!