Rondom de jaarwisseling

Vieringen in de winter

Zondag

9 december

10.30 uur

Mevrouw Daphne Pels

Zondag

23 december

10.30 uur

Pastor Hans Lucassen

Kerstmis

 

 

Dinsdag

25 december

10.30 uur

Pastor Adri van Dijk pr.

Viering Nieuwjaar

 

 

Donderdag

3 januari

9.00 uur

Pastoor Henri ten Have

Donderdag

10 januari

9.00 uur

Pastoor Henri ten Have

Laatste viering

 

 

Zondag

13 januari

10.30 uur

Pastoor Henri ten Have

Vrijdag

1 maart

19.30 uur

Wereldgebedsdag

Donderdag

7 maart

10.30 uur

1e Herberg - Witte Kerkje