Een school voor weeskinderen in Tanzania

Stenen voor Wim

Oef…      

Wim van Zanten gaat alweer naar Tanzania!

Binnenkort vertrekt onze Wim voor de derde en laatste keer naar Tanzania. Ja!? … Mogen we even uw geheugen opfrissen?

In 2007 begint in de gereformeerde kerk in Leek (waar Wim en Dicky zo’n  45  jaar gewoond hebben) een zekere Bert Boekhold een Actie om geld in te zamelen voor de bouw van een soort VMBO school voor weeskinderen in Umbwe vlak bij Moshi in Tanzania. Dit betekent uiteraard dat er ook woon- en slaapruimte moet komen.

Verder zijn er plannen voor huizen voor leraren, een centrale keuken en de bouw van zgn. lodges (onderkomens voor toeristen), voor varkenshokken, vijvers voor het kweken van vis enz.  Al met al een heel ambitieus plan, gestoeld op het idee dat wat de kinderen op school leren, zoveel mogelijk moet worden toegepast in de praktijk. Zo zouden de jongens die lodges kunnen gaan bouwen en de meisjes zouden het eten kunnen koken voor de toeristen en de lodges schoonhouden.

In 2010 was er in Leek een grote groep jongeren die hieraan daadwerkelijk een bijdrage wilde leveren en met als gevolg dat er sindsdien jaarlijks twee groepen van 25 tot 35 man drie weken naar Umbwe gaan om mee te helpen met de bouw. In 2010 is Wim, als ex bouwkundige, gevraagd mee te gaan als begeleider. Aldus geschiedde. In 2012 heeft zich dat herhaald en nu … moet er nóg een etage op de school worden gebouwd. En dan - na 5 jaren mee bouwen - vindt Bert (de organisator van dit alles) dat ze het project zélf moeten afmaken. De daadwerkelijke steun wil hij na dit jaar dus stoppen, maar de financiële steun middels de stichting KET (Kibo Education Trust) blijft bestaan.

De zomergroep van bouwers is dit jaar vrij groot en de technische begeleiding is nogal pover. Vandaar dat Wim nóg een keer gevraagd is om mee te gaan. En u weet als je iets aan Wim vraagt dan staat hij al te trappelen. Van 17 juli t/m 6 augustus is Wim in Tanzania en probeert daar samen met de groep jongeren om de school en de lodges af te bouwen.

De twee voorgaande keren hebben wij onder het motto ‘Stenen voor Wim’ deze geweldige actie financieel ondersteund. Dat willen we ook dit keer doen middels de tweede collecte die 13 juli t/m 24 augustus zal worden gehouden. De opbrengst gaat via Wim van Zanten naar de stichting KET. Het geld dat ingezameld wordt, komt voor 100% ten goede aan de actie. Er blijft echt nergens maar dan ook nergens iets aan de strijkstok hangen verzekert Wim ons. En als geen ander weet Wim dat het daar brood en brood nodig is en dat we de weeskinderen zo een duwtje in de goede richting geven.

Wim, als medeparochianen zijn wij er trots op iemand als jij in ons midden te hebben!

Tonny

Help Wim met het bouwen van die school....help die weeskinderen en maak een bedrag over naar:

KET Midwolde,

NL37 RABO 0140241019 

onder vermelding van

'Stenen voor Wim'

 


Terugblik: 1 september 2014

En dit is het resultaat:

onze geloofsgemeenschap bouwt in Tanzania mee

         met een bedrag van           

€ 557,03 

dat we de afgelopen weken hebben ingezameld.

Dank, duizendmaal dank !

 

 

Kunt u Wim van Zanten terugvinden in deze groep jonge bouwers? Niet? Klik dan op de foto