We stellen u op de hoogte.......

Verslag Parochievergadering

Vierentwintig parochianen telde ik, woensdagavond 19 november j.l. Ze waren naar ‘De Herberg’ gekomen om bijgepraat te worden over het wel en wee van onze geloofsgemeenschap.

Guus Pels opende de bijeenkomst met de mededeling dat deze anders zou zijn dan de voorafgaande jaren. Vooral voor Jan Redder en Wim van Zanten: Jan zit nu immers - na jaren voorzitter te zijn geweest - in de zaal en Wim achter de bestuurstafel.  

Heel professioneel verscheen op een groot projectiescherm de agenda voor deze avond. Overzichtelijk in grote letters. Afwisselend werden de verschillende agendapunten door Guus, Wim en Adrie toegelicht. Guus begon met een blik ‘naar buiten’: vrijwel alle kerkgenootschappen in ons land krimpen én vergrijzen en wij katholieken doen dat in hoog tempo, zo stelde hij. Zo is landelijk sinds 2004 het aantal regelmatige deelnemers aan de vieringen gehalveerd. Het antwoord van de bisschoppen hierop is fuseren en dat grootschalig. 1500 kleinere parochies worden samengesmolten tot 200 grote, waarvan onze Titus Brandsma er één is.

Wat is de positie van ons - als locatieraad- in die grote parochie?, vroeg Wim zich af. In 2010 tekenden we de fusiecontracten in de verwachting dat dit niet ten koste zou gaan van onze eigen, relatieve zelfstandigheid. Dat alleen zaken die beter op centraal niveau kunnen worden gedaan (bv. toewijzen voorgangers en de inkoop van energie) naar dat niveau zouden worden overgeheveld.

Daarin zijn we teleurgesteld, stelde Wim. Allerlei taken worden ons uit handen genomen. Ook in 2014 is onze ‘beleidsruimte’ verder ingeperkt. Zo mogen we geen inhoud meer geven aan onze eigen Actie Kerkbalans en zijn er 16 vieringen per jaar geschrapt. Willen we toch een zondagsdienst bijwonen dan zullen we naar één van de andere kerken binnen de Titus Brandsma moeten. Als het zo doorgaat, zullen er rond 2020 nog slechts enkele hulpkerken rondom het ‘eucharistisch centrum’ Wageningen overblijven…..

Alhoewel we verreweg de kleinste gemeenschap binnen de ‘Titus Brandsma’ zijn, is het niet allemaal kommer en kwel. Wat de liturgie betreft bepalen wij zelf nog welke misboekjes we gebruiken, hebben we een eigen Liedboek en zijn wij het die de opzet van de vieringen bepalen. Naast het parochieblad Titus Breed geven we onze eigen  nieuwsbrief ’t Varkentje van Antonius Abt uit en via onze website houden wij u op de hoogte van wat voor ons  van belang is.

Ook de diaconie is bij ons in goede handen: we beslissen zelf over het doel van onze tweede collecte. Adrie liet een hele reeks van die doelen zien, elk met uitstekende opbrengsten. En tot onze verbazing heeft de eerste collecte niet geleden onder de invoering van de tweede!

Vooral opmerkelijk is dat de landelijke trend ‘leeglopende kerken’ bij ons beslist niet van toepassing is. We houden de bezoekersaantallen vanaf  2004 nauwkeurig bij. En wat blijkt? Er is sprake van een opmerkelijke continuïteit en het kerkelijk jaar 2014 kan bij ons zelfs de boeken in als een topjaar!

Door de duidelijke presentatie van het bestuur waren er weinig vragen en konden we na ongeveer een uur even pauzeren

Er werd een lekker glas wijn ingeschonken en daarop begonnen we met een meer ontspannen voortzetting van de bijeenkomst. Wim van Zanten  hield een boeiende presentatie van zijn werk aan een weeshuis in Tanzania. Zo konden we met eigen ogen zien hoe de giften van één van onze  tweede collectes goed besteed worden. Alle lof voor Dicky die de foto’s allemaal zo netjes achter elkaar met de beamer op het projectiescherm vertoonde.

Al met al was het een leerzame en nuttige avond, maar ook de gezelligheid ontbrak niet. Vol vertrouwen gaan we de toekomst tegemoet!

november 2014, Joke Verweij