De eerste Kerstdag

De viering van Kerstmis

 

Op de Eerste Kerstdag,

dinsdag  25 december , zal

Pastor Adri van Dijk pr.

voorgaan in een Eucharistieviering.

In deze viering zingen we bekende kerstliederen.

Aanvang 10.30 uur.